Mange TAKK

Med kunstverket «Rød løper», laget av kunstneren Christian Sunde og gitt i gave til byen av Flekkefjord Sparebank i anledning 175-årsjubileet, har byen fått en ny og spennende attraksjon. Mange har allerede tatt turen til Tollbodplassen og Tollbodbrygga og studert kunstverket med de mange historiene. Til nå har det vært ivrig diskutert hva symbolene forteller. Kunstverket har engasjert underveis i prosessen og vil med sin historiefortelling helt sikkert også engasjere mange i tiden som kommer.

Christian Sunde har lykkes med å lage et identitetsskapende kunstverk som får mennesker til å treffes, snakke sammen og til å bli kjent med hendelser i Flekkefjords historie på en ny måte. Jeg vil med dette rette en stor takk, først og fremst til kunstneren selv for kunstverket og til Flekkefjord Sparebank for gaven, og samtidig til politikerne som med sine vedtak har bidratt til at også plassen foran kultursenteret nå har fått en formidabel ansiktsløftning. Området fremstår i dag som en flott møteplass.

Flekkefjord Sparebank har igjen tatt på seg spanderbuksene. Gaven er storslått og føyer seg inn i rekken av tidligere gaver. Torsøyene var som kjent bankens gave i anledning byens 150 års jubileum, og er blitt utrolig godt mottatt av både byens befolkning og besøkende.

Vi feirer altså 175 år i år, men hva er det egentlig vi feirer? Hans majestet Carl Johan vedtok i kongelig proposisjon våren 1842 at ladestedet Flekkefjord gjøres til en kjøbsstad. Forslaget ble vedtatt i Odelstinget og Lagtinget før kongen kunne sanksjonere loven 8. august i 1842. «Ladestedet Flekkefjord i Lister fogderi, Lister og Mandals Amt skal efter de Grændser, som for Samme af kongen bestemmes, herefter være kjøbstad, og som saadan underkastet de almindelige Regler, som Kjøbsteder ere eller vorde foreskrevne.» Flekkefjord var med dette blitt en by.

Igjen, på vegne av kommunens innbyggere, tusen takk for gaven!

Jan Sigbjørnsen
Ordfører