style="height: 30px;">
Takk!

Uten støtte fra lokale krefter hadde dette kunstprosjektet vært vanskelig å gjennomføre. Å samle inn lokale begivenheter og hendelser fra 175 års byhistorie er ikke en oppgave man løser på egenhånd. De litt rare og underfundige historiene som jeg har prioritert å visualisere, hadde også blitt mangelfulle uten inspirerende ekstern hjelp. Det har vært fantastisk å oppleve det store engasjementet og imøtekommenheten fra alle som har blitt spurt om støtte og bidrag, til historiefortellingen i Rød Løper. En inderlig og stor takk til dere alle!

Noen enkeltpersoner må likevel løftes fram som helt spesielle bidragsytere. De har vært med hele veien fra starten på prosjektet våren 2016. Jeg vil rette en stor takk til inspiratorene og “historiefortellerene” Ole Z. Torkildsen, Arild Johannessen, Knut Sand Bakken og min far Johan Sunde. Takk også til min kone Camilla Skår Sletten som har digitalisert motivene i Rød løper, og dessuten vært min viktigste støttespiller når det gjelder estetiske spørsmål. En stor takk til Flekkefjord kommune og Ove Frøytlog for svært godt samarbeid under hele byggeprosessen. Takk til Asplan Viak for samarbeid ved landskapsutforming, Joel Toledo for lys- og styreteknologi, og til Landskapsentreprenørene for utførelse. Til slutt, men ikke minst, takk til Flekkefjord Sparebank for tilliten!

C.S.

christian.sunde.no / @christiansunde.kunstReferanser:

Torkildsens familiearkiver v/ Ole Z. Torkildsen
Knut Sand Bakkens Arkiver
Johan Sundes arkiver
Avisen Agder
“En stærk og god strøm”, Leif Dybing
Faen eller Jippi, Fjellparkfestivalen 20 år, Stein Andreassen
Flekkefjords Historie, Fra sild til sålelær, Olav Arild Abrahamsen
Flekkefjords Historie, Omstilling og vekst, Olav Arild Abrahamsen
Flekkefjordbanens historie, Et mesterverk i stein, Oddvar Lavold
Flyangrepet på Flekkefjord, Svein Syvertsen
Historier.no
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder
Julehilsen fra Flekkefjord 1999, Arild Johannessen
Julehilsen fra Flekkefjord 2005, Morten Ringard
Kvinner, Historier om Agderkvinner, Vest-Agder-museet
Lokalhistoriewiki.no
Plastic, Historier om plastbåten, Vest-Agder-museet
Skomvær, Største norskbygde seilskip, Thomas Hauge
Statsarkivet i Kristiansand
Store norske leksikon