1842 Flekkefjord får bystatus
”Lov givet på Stockholms Slot den 11te April 1842: Lov om Ophævelse af Ladestederne Mandals, Farsunds og Flekkefjords aarlige Bidrag til Christiansands Commune”. “Odelstinget behandlet departementets innstilling 5. juli 1842. Ludv. Kr. Daae foreslo saken henlagt, men forslaget ble forkastet mot 39 stemmer. Den 6. juli vedtok Odelstinget enstemmig forslaget til Lov om Kjøpstadsrettigheder for Ladestedet Flekkefjord, og den 19. juli vedtok Lagtinget loven. Kongen sanksjonerte loven 8. august 1842. Flekkefjord var blitt by.”

“Dalens saaler- Intet er bedre” 
Dalens Garveri blir startet. Anders Beer var en foregangsmann og gründer, og kan bl.a tilskrives opphavet til et årelangt garverieventyr. Dalens stjernelær var en velkjent merkevare.

1860 Andersens Mekaniske Verksted 
Historien startet ved at Gabriel T. Andersen etablerte seg som smed i byen for å gi tjenester til byens garverier. I dag produseres utstyr til tunnel, gruve og offshoreindustrien som eksporteres over hele verden.

1871 Flekkefjord Sangforening blir stiftet 
Foreningens første navn var Flekkefjord Arbeidersamfunds Sangforening. Plicae vocalis er det latinske ordet for stemmebånd. Disse er farget med rødt.

1874 Flekkefjord samlag for brennevinsutsalg 
Samlaget fungerte som monopol for de edle dråper. Det hadde som mål å arbeide for “Ædruelighedens, Oplysningens og Moralens Fremme” Etanoldråpene kan fort bli for mange, og da må de ut igjen.

1876 Oppbyggelseshuset i Flekkefjord 
“Da der her paa stedet ere Mange, der med os have følt Trang til, udenfor de til den offentlige Gudstjeneste bestemte Tider, at samles med hverandre til gjensidig Opbyggelse i vor allerhelligste Tro.....” Flekkefjord første bedehus stod ferdig allerede i 1876.

1877 “Et blad nærmest for Lister Fogderi” 
Første eksemplar av Avisen Agder så dagens lys onsdag 25. april dette året. Flekkefjords aller første avis het imidlertid Agdesidens Budstikke. Den kom ut to ganger i uka i året 1851, og ble deretter nedlagt.

1877 Flekkefjord Totalafholdsforening af Det Norske Totalafholdsselskab 
Foreningen ble stiftet av P. Øgård. Den gang bestod medlemsskaren for det meste av religiøse, eldre mennesker.

1878 Den store bybrannen 
Nesten alle bygninger i hele det store kvartalet mellom Brogata, Kirkegata, Anders Beersgate og Øvre Park strøk med, totalt 14 hus. Det sies at brannen ble sent oppdaget fordi vekterne lå og sov i gangen i R. Larsens hus, istedenfor å patruljere.

1888 Elias Tønnesen blir født 
Faren var fra Gyland, og mora fra Kvinesdal. Han ble kjent i hele Norge som stortyv, skapsprenger og rømningsekspert. Han skal etter sigende ha hatt et ønske om å bli like berømt som Gjest Baardsen og Ole Høyland.

1894 Flekkefjords første fonografforestilling blir avholdt i foreningslokalet 
Kun fem år senere, i 1899, blir byens første kinomatografforestilling vist i Festiviteten. ”Den fremstiller Billeder aldeles levende og naturtro.”

1894 Flekkefjord og Omegns Telefonselskab blir startet 
De drivende krefter bak tiltaket var Ingvald Hansen, O.C. Axelsen og T. Knutsen. Disse personene dannet også selskapets første styre. ”Idag har Uldvarefabrikken paa Loge for første Gang talt med Kontoret i Byen.”

1898 O.C. Axelsens Tønnefabrikk etableres 
Det sies at denne fabrikken på et tidspunkt skal ha vært verdens største produsent av tretønner. Den siste leveransen på 5100 tønner fra Drangeid ble eksportert til Island i 1987.

1899 Trellebakken folkeskole, realskole og gymnas bygges” 
1899 Trellebakken folkeskole, realskole og gymnas bygges Skolen, som også ble kalt “Flekkefjords Akropolis”, ble tegnet av den kjente arkitekten Henry Bertram Bucher. I motivet ses et utdrag av min fars karakterbok fra skoleåret 1952, med Ragnhild Kvålen som klassestyrer.

1901 Flekkefjord Musikkorps stiftes 
Da korpset ble startet hadde det et medlemstall på 14-18 mann. Dets opphav kan spores fra “Flekkefjord Horn-sextet” (1874-1891) og korpset “Fram” (1891- 1901).

1901 “Tændtes for første gang Flekkefjords Kommunale Elektrisitetsværk buelamper i byens gader” 
Motivet viser vassdrag og nedslagsfelt på vei mot kraftverket Sagfossen i Fedafjorden. Glødepæra er Thomas A. Edisons patentno. 223,898 fra 1880.

1904 ”Lopper og lus, rotter og mus- i hver manns hus!” 
Byens kloakk legges i rør. De stinkende bestanddelene: Ammoniakk (NH3), metan (CH4) og hydrogensulfid (H2S), rant nå ut i fjorden via lukkede rør.

1904 Flekkefjordbanen åpnes 
Jernbaneskiltet som vises i motivet, ble benyttet der tog skal gi signal: “Tog kommer”. Den opprinnelige strekningen gikk den gang fra Flekkefjord til Egersund, og videre med Jæderbanen til Stavanger. De 17 km jernbanespor fra Sira til Flekkefjord ble etter 1944 en sidelinje. Denne ble nedlagt i 1991.

1909 Silda vender tilbake 
“Sildegarnene kan staa saa tæt i fjorden at dampskibene maa smyge sig mellem dem”. Stor var gleden over et nytt sildeeventyr etter at silden forsvant i 1837.

1913 Jacob Sand kjøper byens første bil 
Buicken ble innkjøpt fra kjøpmann Klev fra Mandal. Året før dukket den aller første bilen opp i Flekkefjord. Dette var en fransk modell, og denne ble ført av Olav Iglebæk fra Kristiansand.

1913 “For fred og brorskap mellom folkene” - Nobels Fredspris 
Ved siden av å være politiker og skipsreder, gjorde Bernhard Hanssen en betydelig innsats for fredsarbeid. I 1894 startet han Det Norske Fredsblad. Fra 1913 og fram til sin død i 1939 satt Hanssen som medlem i Den norske Nobelkomite.

1915 Skomvær av Flekkefjord (i årene 1915-1917) 
“Det hadde seg slik at O.C. Axelsen skulle ha hjem en ladning Quebracho fra La Plata. Han fikk rede på at skipet var til salgs for akkurat det samme beløp som frakten ville komme på...” Skomvær er det største seilskipet som har blitt bygget i Norge.

1924 Flekkefjord Kommune mottar en testamentarisk gave fra frøken Anna Wahl  
Hun drev Wahls hotell i Elvegaten, men var også kjent for sitt store hjerte for mennesker i nød, og viet mye tid til misjonsarbeid og fattigpleie. Testamentet ble grunnlaget for etableringen av Flekkefjord Bymuseum.

1930 Byens fartsgrense 
”Forslaget fra fra politimesteren var overensstemmende med forslaget fra den bilsakkyndige. Flekkefjord bystyre vedtok at maksimalhastigheten i byens gater skulle være 15 km i timen.” Det var fredelige tider!

1936 Herman Olsen starter byens første kiropraktorklinikk 
Bare tre år tidligere begynte han å studere kiropraktikk ved Palmer School of Chiropractic i Davenport, Iowa. Olsen var en framsynt mann og benyttet eget røntgenapparat i sin praksis. Dette var ett av byens første røntgenapparater.

1940 Hellesenderen 
Andreas Lone var telegrafisten som sendte de viktige morsesignaler om tysk aktivitet over til England, fra senderen hos Gunvald Tomstad på Helle. Senderen var en del av etterretningsnettet “Cheese”.

1944 Flyangrepet på Achilles og Palermo 
19 engelske Mosquitofly kom inn fjorden og bombet de to tyske lasteskipene ved Tollbodbrygga. Achilles var lastet med minst 100 tonn ammunisjon, men heltemodig innsats av mannskapet gjorde at de rakk å åpne bunnventilene ombord. Den store Christiansandsboden brant ned til grunnen, og hendelsen kunne blitt en katastrofe for byen.

1955 Sykehuset på Askeknuten åpnes 
Sykehuset er vi glade i og stolte av. Måtte vi beholde det trygge lokalsykehuset i all framtid! Motivet viser planløsningen slik sykehuset framstod i 1955.

1961 Flekkefjord Sparebank flytter inn i nye lokaler 
Mange var triste da det staselige bankbygget fra 1877 ble revet, men slik nybygget framstod originalt i 1961, hadde også denne bygningen klassiske arkitektoniske kvaliteter etter datidens stilart.

I 1963 setter elektriker Olav Kvelland for egen regning opp en omformerantenne på Storeheia 
To år senere blir Flekkefjord TV Forening startet etter initiativ av Johs. Pettersen. Foreningen arbeidet aktivt for å forbedre seerforholdene i byen.

1965 Grønnes som industritomt eller badeplass? 
Med Lillemor Furuseth i front startet arbeiderkvinneforeningen underskriftkampanje for å redde Grønnes badeplass etter at formannskapet hadde gått inn for å selge området til Flekkefjord Slipp og Mekaniske Verksted. De lyktes med kampanjen, og verftet etablerte seg i stedet på Angholmen.

1968 Per Senior, bygg nr. 001, Simek 
Ett år etter at verftet ble startet av Sigbjørn Iversen, ble fiskebåten Per Senior levert. Den gang holdt verftet til på Eschebrygga. Virksomheten ble flyttet til Svege i 1971.

I begynnelsen av 1970 åra startet gjennombruddet for fiskeoppdrett i Norge 
Mange i vårt distrikt syslet tidlig med planer, og Flekkefjord Sparebank var framsynt og modig til å støtte satsingene. I 1983 ble brødrene Arnfred, Thor og Bjarne Hansen, og Arild Hansen fra Rasvåg de første i distriktet som fikk konsesjon for oppdrett av fisk.

1970 Stasjonsbygningen blir revet 
Til tross for store protester nyttet det ikke å stoppe rivingen av denne vakre bygningen. Den ble i sin tid tegnet av de kjente arkitektene Paul Armin Due og hans far, Paul Due.

1972 Dalens Garveri blir nedlagt 
Hele produksjonen ble deretter flyttet til Aarenes Garveri. Det var ingen lett oppgave å fortsette produksjonen, da garveriet produserte råvarer til en allerede utdøende industri; de norske skofabrikkene.

1979 Olaf Søyland og Einar Rasmussen blir verdensmestere 
i K-2 på den olympiske distansen 1000 meter. Fremdeles avler Flekkefjord kajakklubb padlere i verdensklasse. Eirik Verås Larsen har vunnet en imponerende rekke gullmedaljer i Europamesterskap, verdensmesterskap og i De Olympiske Leker i 2004 og 2012.

1980 Flekkefjord tollsted blir lagt ned 
Tollstedet ble startet i 1698. Fisk var en stor eksportvare, men også skinn ble eksportert fra byen. Inn kom det i tillegg til matnyttige varer, luksuriøse artikler som lakris og fransk brennevin.

1982 Dette året ble Helsehuset tatt i bruk 
For å gi plass til Helsehuset ble fiskehandler Bakkens gamle sjøbu revet. I gamle dager fleipet folk med ordspillet om Bakkens geskjeft.

1982 “Det var en vinterdag, det var kaldt, det var grått, eg sto i utkanten av den triste byen...” 
Et lite utdrag fra begynnelsen av låta ”Vinterdag” av Mr. Jones som spilte på tidenes første Fjellparkfestival. Inngangsbilletten kostet kr 20,-. Det skal huskes hvor slitsomt det var å bære utstyr til og fra, for den gang var det ikke bilvei fram.

1983 Flekkefjords første automatiske mobiltelefon 
ble ervervet av daværende stadslege Tor Nilsen. Ved tidligere mobiltelefoni måtte en ringe en sentral og bli videreført. Mobilsignalene ble som i dag, formidlet via senderen på Storestø.

1984 Kjellesvigbua blir ulovlig revet om natten 
Dermed var den siste av de store, staselige langbuene borte. Mye av byens identitet lå forankret i disse bygningene, men branner og ”byfornying” ble mange buers skjebne. Kunne Flekkefjord ha stått på Unescos verdensarvliste dersom sjøbuene i årene etter krigen ble tatt vare på?

1985 Lindetrærne i Brogata sages ned 
Den vakre lindealleen måtte vike til fordel for biler og fotgjengere. Kunne fortauet ha ligget på innsiden av trærne? Lindetrær lever tilsynelatende farlig i byen. I 1970 ble Eschelinden saget ned, og i 2010 ble linden på kirkeplassen fjernet. Trist!

1992 Dracoeventyret tar slutt 
I 1966 kjøpte Vibeke og Kåre Drangsholt den gamle ullvarefabrikken på Loga, der det ble startet produksjon av plastbåter. I en periode var dette byens største arbeidsplass, og herfra ble det eksportert hundrevis av båter. Fremdeles er Dracobåtene et vanlig og kjært syn på fjorden.

1993 Flekkefjord nærradio, 106,1 mHz, legges ned etter åtte års drift 
Initiativet til å starte opp en nærradio ble tatt av avisen Agder, med Annelise Kleven som redaktør. Annelise er en bypatriot av de sjeldne! Hun har aldri vært redd for å stå fram med sine meninger når det gjelder byens ve og vel, og er i nyere tid en av de sterkeste stemmene for å fremme estetikk og godt bymiljø. Hun har vært en pådriver for bevaring av byens gamle bebyggelse og viktige plasser. En av hennes kampsaker var underskriftskampanjene i 1998 og 2003 mot bebyggelse og salg av Tollbodplassen. ”Plassen må være åpen og ubebygd!” Skal vi driste oss til å kalle Annelise for Tollbodbryggas mor?

1995 Flekkefjords første borgerlige konfirmasjon 
Human-Etisk Forbund, Flekkefjord og Omegn Lokallag var det første navnet til humanetikerne da de etablerte seg i Flekkefjord. Lokallaget ble etablert for å kunne holde borgerlige konfirmasjoner lokalt, noe de har gjort siden.

1995 Doffen på Lundsen blir lagt ned 
En institusjon i hjertet av byen fra 1890-tallet ble historie. Doffen var klengenavnet på sønnen til Thorkild Sunde, som i sin tid startet kiosken. Fra 1970-åra ble kiosken drevet videre av niesen Dagmor Sunde Knudsen og hennes mann Sivert Knudsen til de ikke orket mer.

2002 Parkeringshuset under Vollen og Øvre park åpner 
Flekkefjord Parkeringsselskap ble stiftet i 1999. Anlegget er en elegant løsning som kan huse ca. 200 biler, og er med på å få bilene vekk fra bybildet.

2005 Tatjana Lars Kristian Gulbrandsen dør 
Flekkefjord mister en stor kunstner og fargeklatt helt utenom det vanlige. Hans hus Gloarbu på Hidra og alle hans arbeider blir testamentert til Flekkefjord kommune. Måtte alle hans kunstverk snart få et verdig visningssted...

2006 Byens første rulletrapper! 
Vidunderene ruller som kjent uavlatelig i begge retninger inne på Amfi Flekkefjord. Disse ble sammen med 2 etg. offisielt åpnet 2. november.

2012 urmaker Olav Stordrange stenger butikken i ”Nåløyet” på Lundsen for godt 
I en alder av 91 år avsluttet byens siste urmaker sitt lange arbeidsliv den 31.12.2012. I 2006 ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.

2015 Siste seilas inn i Grisefjorden 
Sommeren dette året ble bybroa åpnet for aller siste gang da MS Høvding seilte inn i Grisefjorden. Ny bro med fast dekke bygges, og et særtrekk ved byens identitet og fjordkultur går kanskje tapt.

2017 Thor Ingolf Tobiassen er i en alder av 80 år Flekkefjords aller siste yrkesaktive trebåtbygger 
Båtbyggeriet på Andabeløy ble startet av hans bestefar på slutten av 1800-tallet. I 1920-årene ble virksomheten utvidet av Thor Ingolfs far og onkel til det båtbyggeriet framstår som i dag. Kunnskapen i vår lokale og stolte trebåtbyggertradisjon er nå i ferd med å forsvinne for godt.

2017 - Tollbodbrygga før og nå 
Motivet viser dagens nye brygge og arealutvidelse ut mot fjorden satt sammen med et gammelt bykart fra rundt 1900. Anders Beers hus, Tollboden og Christiansandsboden er lette å kjenne igjen. En ser også hvor bryggekanten foran Tollboden en gang gikk. Jeg har dristet meg til å skravere hele arealutvidelsen mot sør i grønt. Er dette en realistisk framtidsvisjon, eller bare en ønskedrøm?